Tulosta
Julkaistu , julkaisija

Totuuksia verkoista ja tietoliikenteestä....

exinda_4010

Sovellusliikenteen monitorointi verkossa


Suurin osa yrityksistä ei tiedä mitä sovelluksia verkossa liikkuu. Perinteisillä menetelmillä asian
tarkastelu onkin hankalaa, mutta onneksi markkinoilla on laitteita jotka näkevät liikenteen aina L7-
tasolle asti. Yleisin ongelma verkossa on juuri sovelluksen hitaus ja se että työn tekeminen,
varsinkin etätoimipisteillä, on joskus tuskaisen hidasta. Mitä ei näe, sitä ei voi korjata on enemmän
totta kuin tarua. Moottoritielläkään ei ajeta sokkona vaan halutaan nähdä mitä siellä liikkuu. Kun
näemme millaisia sovelluksia verkossa liikkuu ja miten ne siellä käyttäytyvät, voimme säätää
kulkemisjärjestystä haluamaamme suuntaan. Monitorointi näyttää myös mihin verkkoa käytetään,
jolloin sen avulla voidaan todeta mahdolliset väärinkäytöt. Kuvassa 1 on esimerkki Exindan
laitteiden antamasta L7-tason näkyvyydestä verkkoon ja sitä kuormittaviin sovelluksiin. Tämä
mahdollistaa web-sovelluksien monitoroinnin, vaikka kaikki käyttävätkin joko porttia 80 tai 443.

exinda


Latenssi tarkoittaa tietoliikennetekniikassa aikaa, joka esimerkiksi yleiseltä IP-paketilta kuluu
matkaan lähettäjältä vastaanottajalle ja takaisin. Lähiverkoissa puhutaan yleisesti alle millisekunnin
ajasta ja xDSL-yhteyksillä joistain kymmenistä millisekunneista. Paketin prosessointiin käytettyä
aikaa latenssi ei huomioi. Pelkän fyysisen latenssin mittaaminen on siis helppoa pingaamalla, koska
palvelu ei prosessoi pakettia lainkaan vaan palauttaa sen heti lähettäjälle. Todellinen viive on
monimutkaisempi asia.

Verkon latenssien sijaan, olisi syytä puhua pikemminkin sovellusviiveistä tai sovelluslatensseista,
koska juuri sovelluksiahan me verkon yli käytämme. Fyysinen verkko on aina sovellusten taustalla.
Lisäksi nopeakin verkko sisältää aina reitittimen, joka ohjaa liikenteen haluttuun paikkaan, siis
kaiken liikenteen ja vuorotellen, jokainen vuorollaan, suurelta osin hallitsemattomassa ja
satunnaisessa järjestyksessä.

Mikäli asia olisi helppo, viive olisi mahdollista laskea yksinkertaiseen tyyliin lähetetty paketti x 2 x
verkon viive ja näin saataisiin verkon viive tcp/ip -tasolla. Kuitenkin, kun mennään Layer 7-tasolle
jossa sovellukset toimivat, asia muuttuu olennaisesti vaikeammaksi. Näin on etenkin, jos käytöstä
puuttuu "äly" joka halutussa järjestyksessä priorisoiden päästää esimerkiksi liiketoiminnalle
kriittiset sovellukset läpi useammin kuin esimerkiksi P2P- tai streaming -liikenteen.
Käytännön esimerkiksi voidaan ottaa vaikkapa suosittu sosiaalisen median palvelu Facebook.
Facebook voi helposti generoida 20 tcp/ip istuntoa, jotka jokainen ottavat aikansa ja paikkansa
yrityksen verkkoliikenteessä. Tämä tarkoittaa, että jos käyttäjällä on auki CRM, sähköposti ja
vaikka joku SaaS:na ajettava sovellus Facebookin lisäksi, niin näiden neljän sovelluksen
aikaansaama liikennetiheys on 23 yhtäaikaista istuntoa. Tällöin nuo kolme liiketoimintasovellusta
odottavat suurimman osan aikaa kun Facebook päivittää tietoja, vaikka käyttäjä ei sitä käyttäisikään!
Mitä enemmän verkossa on käyttäjiä ja sovelluksia, sitä enemmän sovellukset joutuvat odottamaan
vuoroaan. Tästä syntyy todellinen viive, eli aiemmin mainittu sovellusviive. Tämä on siis
todellisen elämän ylimääräistä latenssia, joka ei ole sama asia kuin verkon fyysinen latenssi!
Onko liittymän nopeuden nosto todellakin ainut keino?

Liian usein yrityksillä ja yhteisöillä tuntuu operaattoreiden keinovalikoimista olevan jäljellä vain
liittymänopeuden nosto. Joskus tämä voi auttaakin, mutta nykyinen kommunikointitapa ja
sosiaalisen kanssakäymisen siirtyminen suurelta osin nettiin, on tuonut ihan uusia haasteita
yrityksille. Mikäli yrityksille vain tarjotaan yhä nopeampia yhteyksiä WAN-/internet -liittymiin,
niin todellisuudessa ainoastaan siirretään myöhemmäksi tilannetta, jossa tietoliikenne on taas
hidasta, koska sovellukset ilman kontrollointia ottavat kaiken mahdollisen tilan käyttöönsä. Tämä
siis ei voi olla ainoa ratkaisu!

Paljon järkevämpää on kontrolloida verkossa liikkuvaa dataa ja varmistaa business-sovelluksille
paras prioriteetti. Tällä tavalla voidaan ohjata ihmisten käyttäytymistä oikealla tavalla yritykselle
tärkeisiin asioihin. Kukaan tuskin tarkoituksellisesti käyttää tarpeettoman paljon kaistaa, mutta
käytön määrän hallitseminen ilman nykyaikaisia välineitä on jo lähes mahdotonta.

 

Tietoliikenneterveisin

Sekatyömies

 

Kommentit: 0

Tämä viesti on suljettu. Siihen ei voi enää lisätä kommentteja.

Klarna Checkout
kauppiaan tiedot
Powered by Powered by